Velkommen til Røde Kors Assens

Velkommen til Røde Kors Assens

Vi har fokus på de aktiviteter, hvor behovet er størst.

Vi støtter mange aktiviteter både lokalt såsom julehjælp, besøgstjenesten, vågetjenesten, sundhedscentre og internationalt, hvor vi hjælper økonomisk til projekter rundt omkring i verden.

Lige nu støtter vi i Sudan, Malawi og Libanon.