Sluk for Danmark

Sluk for Danmark

Sluk for Danmark

ANNE FAIGH RYDELL - D. 26 DECEMBER 2022

Energi- og telekoncernen Norlys lancerer initiativet Sluk for Danmark, der skal få forbrugerne til at spare på strømmen den 1. januar 2023. Jo mere strøm vi i fællesskab sparer, jo flere penge sender Norlys videre til vores arbejde for udsatte danskere.

- Norlys er et andelsejet energiselskab, som har en grundværdi om at sætte fællesskabet først og tage ansvar for mere end os selv. Vi vil gøre forbrugerne opmærksomme på, at det ikke kun handler om, hvorvidt man i sit eget budget har plads til at betale en højere strømpris. Ved at sænke strømforbruget, så vi bliver fri af de dyreste fossile brændsler, sænker vi også prisen på strøm i hele samfundet. Det hjælper også de mest udsatte borgere, siger Niels Duedahl, der er adm. direktør i Norlys.

Med Sluk for Danmark opfordrer Norlys forbrugerne til at deltage i en omvendt landsindsamling. Forbrugerne skal ikke have penge op af lommen – men i stedet skal de gøre en indsats for at mindske strømforbruget. Ved at slukke for opvaskemaskinen, skrue ned for lyset og rykke sammen om færre skærme, sætter vi både fokus på gode energivaner og de nære fællesskaber.

-Når energipriserne stiger, går det hårdest udover de mennesker, der i forvejen har det svært. Derfor er vi rigtig glade for det vigtige initiativ fra Norlys, som giver os mulighed for at hjælpe endnu flere socialt og økonomisk trængte danskere, siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.

Jo større strømbesparelse, jo flere penge til udsatte
Norlys’ donation til Røde Kors afhænger udelukkende af, hvor meget forbrugerne sparer på strømmen den 1. januar 2023. Norlys garanterer en minimumsdonation til os på 10 millioner kroner. Donationen kan dog stige helt op til 50 millioner kroner, men kun hvis forbrugerne står sammen om at nedbringe strømforbruget med en femtedel i forhold til 1. januar de to seneste år.

Du kan følge med på www.slukfordanmark.dk  eller Sluk for Danmark | Røde Kors (rodekors.dk)