Førstehjælp

Red liv med et førstehjælpskursus

Et førstehjælpskursus er din sikkerhed for, at du kan yde korrekt og livreddende hjælp, hvis der opstår en nødsituation. Selvom det er svært at gøre noget forkert i en liv eller død situation, kan et førstehjælpskursus hjælpe dig til en større selvsikkerhed, at have styr på, hvordan du skal reagere ved f.eks. et hjertestop, hvor hjertemassage og kunstigt åndedræt kan være altafgørende.

Din reaktion kan være med til, at der bliver ydet livgivende førstehjælp i de kritiske minutter inden professionel hjælp kan nå frem. Det er i det tidsrum, du kan redde folk fra at dø eller få varige mén.

Interessen for at lære førstehjælp er heldigvis stigende. Samtidig er det blevet lovpligtigt at have et færdselsrelateret førstehjælpskursus, når der tages kørekort, hvilket er med til at gøre vores veje mere sikre at færdes på.

Førstehjælp til kørekort dækker over alt fra genoplivning til sikkerhed på ulykkesstedet. Vi er derfor af den overbevisning, at alle, der færdes på de danske veje, kan have gavn af at lære færdselsrelateret førstehjælp eller få en førstehjælpsopdatering.

Ved at klikke på dette link kan du se, hvornår der i Assens er kurser.

Instruktøren vil forestå lokale kurser, og det vil være muligt at tage det obligatoriske og lovpligtige kursus i forbindelse med erhvervelse af kørekort.

Kontakt

Mette Olesen

mette@munkgaarde.dk