Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Røde Kors i Assens har holdt generalforsamling 10. februar i Thorøhuse Forsamlingshus. Der var valg til formandsposten samt til to poster i bestyrelsen plus revisorfirma. Bjarne Toft Olsen blev genvalgt som formand og til bestyrelsen blev Egon Henriksen og Aase Krause valgt.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således. Næstformand Birgit Nielsen, kasserer Egon Henriksen, sekretær Peder Erbo Andersen og menigt bestyrelsesmedlem Aase Krause.

Suppleanter blev Helle Elander og Signe Dolberg.

Formanden kom i sin beretning ind på de mange aktiviteter der foregår lokalt. 

Genbrugsområdet fungerer rigtig fint, idet vi nu har haft 2-års fødselsdag i genbrugsbutikken på adressen Fåborgvej 16, 5610 Assens. Butikken er kommet godt fra start med en fin omsætning og en høj grad af kundetilfredshed. Denne aktivitet giver os mulighed for at finansiere hjælpearbejdet i Assens, i Danmark og i udlandet. En anden indtægtskilde er førstehjælpskurserne og selvfølgelig medlemskaberne. Røde Kors søger og modtager hvert år såkaldte §18 midler fra Kommunen til frivilligt socialt arbejde.

Mange tror fejlagtigt, at Røde kors sender alt overskud til udlandet. Intet er mere forkert – vi hjælper lokalt.

På integrationsområdet er der ”Familiedansk” hvor flygtninge i Assens får en dansk ven (familie) til at hjælpe med at finde sig til rette i samfundet og lokalområdet. Derudover er der hver anden torsdag eftermiddag en kulturcafé samt en lektiecafe´ på Peter Willemoesskolen på tirsdage og torsdage

Men Røde Kors arbejder med mange andre ting en genbrug og integration. Vi sender hvert år 18 børn og unge på sommerlejr af en uges varighed. Det er børn og unge der ikke har andre muligheder for at komme på ferie. Til jul fik 60 danske børnefamilier julehjælp af Røde Kors i form af gavekort til Brugsen og Boghandleren. Røde Kors har også en besøgstjeneste og såkaldte ”skubbere”. Besøgsvenner sørger for en kærkommen afveksling i form af et besøg hos ensomme. Nørklerne mødes på tirsdage og strikker trøjer, tæpper og huer til nødhjælpsarbejdet. Derudover er der en vågetjeneste der fungerer under mottoet ”Ingen skal dø uønsket alene”.  Der er indgået samarbejdsaftaler med alle bofællesskaber og hjemmeplejen i Assens By. Også problemer med psykiske udfordringer forsøger Røde Kors Assens at afhjælpe med aktiviteter som Samværdighed, Sammen på vej og Kun for mænd

Formanden afsluttede sin beretning med at takke alle frivillige og medlemmer for det store engagement og de mange arbejdstimer der lægges i de forskellige aktiviteter. Frivillighed er et af de vigtigste principper i Røde Kors. Men det blev også nævnt, at hvis vi var flere kunne vi gøre mere. Derfor blev alle medlemmer og frivillige opfordret til at hjælpe med til at skaffe flere hænder til alle vore lokale aktiviteter. Så hvis man har 4 timer i overskud om ugen, kan man virkelig gøre en forskel.

I vores nyligt vedtagne manifest hedder det sig, at vi vil gøre medmenneskelighed til en folkesag.

Efter selve generalforsamlingen var der middag for de fremmødte og et spændende foredrag om Røde Kors Sundhedsklinikkerne i Danmark.

Bestyrelse, aktivitetsledere og frivillige ser frem til et spændende arbejdsår i 2022.