Besøgsvenner/skubbere

Aktivitetsleder

Annette Groule
Tlf: 41501808
Mail: nettegroule@gmail.com

Besøgsvenner/skubbere

263.500 danskere føler sig ensomme. De savner kontakt til og omsorg fra andre mennesker. I Røde Kors vil vi være med til at afhjælpe ensomhed og social isolation gennem en lang række aktiviteter. Besøgstjenesterne tilbyder rundt om i landet et væld af aktiviteter og tilbud. Røde Kors' frivillige er en del af lokalsamfundet, og de har her en unik mulighed for at knytte ensomme mennesker til nye lokale fællesskaber.

Vi tilbyder en-til-en besøg. Vi støtter og hjælper ensomme med besøg i hjemmet og med sociale aktiviteter udenfor hjemmet. En-til-en samværet mellem en besøgsven er kernen i besøgstjenesten.

Læs mere om at være besøgsven her 

Det er tungt at være ensom, men du kan gøre en forskel som besøgsven.

I øjeblikket har vi 20 besøgsvenner i Assens, men har brug for flere, især lidt yngre kræfter, da mange frivillige er godt oppe i årene.

Du kan også blive ”skubber” og tage en kørestolsbruger med ud på en tur i den friske luft.

Hvert forår tager vi på udflugt med besøgsvenner og andre ældre ensomme borgere og har en dejlig eftermiddag.

Hvis du vil høre mere om at være besøgsven, kontakt aktivitetsleder Annette Groule på 41501808

 

Vores huskeliste til besøg indeholder besøgstjenestens nøgleord, der skal overholdes:

Tid, Trofasthed, Tolerance, Tålmodighed, Tavshedspligt