Integration

INTEGRATION

Lektiecafé

Vi holder lektiecafè med tosprogede elever på Peter Willemoesskolen.

Tirsdag kl. 13-14 for 1. til 4.klasse
Tirsdag kl. 14-15 for 5 og 6. klasse
Torsdag kl. 14-15 for 7. til 9. klasse.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at være lektiehjælper.
Du er med til at gøre en forskel for det enkelte barn ved at støtte og vejlede.
Der lægges stor vægt på indlæring af det danske sprog på mange forskellige måder. Hos de store elever er dansk stadig fundamentet, men de har også stærkt brug for faglig hjælp til matematik og sprog.

Lektiecafèen holder 5 årlige møder, hvor vi planlægger arbejdet og fordeler opgaverne mellem os.
Cafèen har en årlig udflugt sammen med kulturcafèen og familiedansk.

September 2019 gik turen til Odense Zoo med lidt over 200 deltagere og 9 frivillige.

Vi holder et julearrangement for alle børn og deres mødre. Der synges, bages, klippes pynt og laves konfekt.

Efteråret 2018 havde vi en meget vellykket aktivitetsdag i samarbejde med Assens Gymnastikforening.
Skoleåret slutter med en fælles middag for alle frivillige som tak for en stor indsats.

Pr. september 2019
I afdelingen 1.til 6. klasse er vi 50 elever, 17 frivillige og 1 afløser.
I afdelingen 7.-9.klasse er vi 22 elever og 14 frivillige.

Hvis man ikke har mulighed for at komme en fast dag om ugen, har vi også brug for afløsere, som kan kontaktes, hvis vi mangler hjælpere.

Kulturcafé

Kom og vær med som frivillig i KulturCafeen.

KulturCafeen er et mødested for kvinder, hvor vi på tværs af etnisk oprindelse og

forskellig kulturel baggrund kan mødes om fælles aktiviteter.

Vi holder til på Peter Willemoesskolen torsdage fra kl. 17.00 – 19.00

KulturCafeen  er meget velbesøgt … i gennemsnit 15-20 kvinder og 25 børn

Af aktiviteter kan nævnes:

Musikalsk værksted over 16 uger (violinundervisning for børn i samarbejde med musikskolen), Linedans, besøg fra Assens gymnastikforening, leg med kastanier, besøg af Lara fra House of Beauty, besøg af fysioterapeut Dorthe Bruun, lavet juledekorationer og spist risengrød.

I september 2019 var der sammen med LektieCafeen og Fam. Dansk en udflugt for flygtningefamilier til Odense Zoo og i november 2019 holdt vi aktivitetsdag på Peder Willemoesskolen med hjælp fra Assens gymnastikforening og besøg af DEGAS fra Glamsbjerg med dans, musik og trommer. Begge arrangementer var en succes med stor tilslutning.

I september 2020 gik udflugten til Madsby parken med 174 tilmeldte.

Torsdag d. 23. september starter KulturCafeen op igen - der vil være åbent hver 14. dag (i lige uger)

Familiedansk

Har du lyst til at hjælpe en flygtningefamilie i Assens?

Familiedansk er en aktivitet i hele Assens Kommune. Især i Assens by har vi brug for flere frivillige, der har lyst til hjælpe flygtningefamilier med integrationen.

Som frivillig mødes du med din flygtningefamilie et par timer hver eller hveranden uge, snakker dansk, fortæller om dansk levevis, hjælper de voksne med lektier fra sprogskolen eller deres uddannelse, svære breve og hvad der ellers er behov for. Hvis familien har børn, kan du lege med dem, læse historier eller hjælpe dem med deres lektier.

Du skal ikke sagsbehandle for familien, bare fungere som en ven eller nabo. De fleste frivillige mødes med flygtningene i flygtningenes hjem. Flere frivillige inviterer også deres familie hjem til sig selv en gang imellem.

Nogle flygtninge er meget ihærdige med at lære dansk.  Andre har ikke så meget overskud bl.a. som følge af traumer, usikkerhed om familiens fremtid, og den ulykkelige situation i deres hjemland.

Røde Kors og Assens Kommune har indgået en samarbejdsaftale om ordningen.

Der er mulighed for at få kurser, så man er klædt på til opgaven. Erfarne aktivitetsledere hjælper nye frivillige i gang, og du kan altid kontakte dem, hvis du har spørgsmål.

De frivillige mødes et par gange om året, hvor vi snakker om situationen for flygtningene i Assens og udveksler erfaringer og gode råd.

Er du interesseret i opgaven så kontakt Birgitte Uldall-Hansen på telefon: 21944009

 

 

Lektiecafé:

Annette Lunding
Ved Plums Gård 17, 1. th.
5610 Assens
tlf: 24257905

Mail: annettesigne51@gmail.com

Kulturcafé:

Lillian Julsrud
Sleipnervænget 8,
5610 Assens
tlf: 29407996
Mail: julsrud@mail.tele.dk

Inge Bagge Pilgaard
tlf: 60535550
Mail: inge@pilegaard.as

Hanne Svenstrup
Præstevænget 12, 5610 Assens

 

Familiedansk: 
Birgitte Uldall-Hansen
Jacob Gadesvej 20,
5610 Assens
tlf. 21944009
Mail:
birgitte.uldall.hansen@gmail.com