Gode rammer for foreningerne

Gode rammer for foreningerne

Gode rammer for foreningslivet i Assens

Røde Kors Assens mener, at kommunerne har et ansvar for at være med til at skabe gode rammer for foreningslivet, så foreningerne bedst muligt kan udvikle deres aktiviteter. Her er det bl.a. vigtigt, at der sikres passende lokaler og øvrige faciliteter (fx adgang til køkken, idrætsfaciliteter eller lokaler til kreativ udfoldelse), da det er afgørende for udbuddet og kvaliteten af tilbud til borgere i lokalsamfundet. Kommunerne kan også støtte det lokale foreningsliv økonomisk. Det kan både være med de såkaldte § 18-midler og § 76. Kommunerne er ifølge Servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde. Røde Kors Assens opfordrer til at § 18-midlerne gives direkte til de frivillige foreninger, det er her, de gør størst gavn.