Færre skal leve i ensomhed 

Færre skal leve i ensomhed 

Færre skal leve i ensomhed 

Ensomhed har længe været et problem i vores samfund, men COVID-19 har bestemt ikke været gavnligt for at vende den negative udvikling. Under corona har flere fx meldt sig ud af fællesskaberne, bl.a. har idrætsforeningerne set en rekordhøj udmeldelsesrate i 2020 og 2021. Mange flere mennesker følte sig ensomme under nedlukningerne, og der er stadig eftervirkninger i form at øget mistrivsel og ensomhed, særligt blandt unge. I Røde Kors Assens anser vi foreningslivets arbejde som værende vigtigt for at komme den stigende ensomhed til livs. Evalueringer viser, at fællesskaber, relationer, støtte og rådgivning fra det frivillige foreningsliv hjælper med at mindske ensomhed og skabe mere trivsel blandt mennesker, som står i en sårbar eller udsat livssituation. Det kan fx være familier med sociale problemer, ældre ensomme, pårørende til alvorligt syge, flygtninge m.fl. Det er vigtigt, at kommunen på alle områder arbejder med at tilbyde deres borgere fællesskaber og relationer. Og vigtigt, at kommuenns frontpersonale kender til foreningslivets tilbud og tænker dem ind i deres arbejde med borgere, der oplever ensomhed. 

Fakta om ensomhed: Allerede før corona oplevede ca. 380.000 voksne mennesker i Danmark svær ensomhed. Det er mere end 8 pct. af befolkningen – og tallet er stigende. Hertil kommer 20.000 børn i alderen 11-15 år. For de unge gælder det, at hver 8. ung oplever svær ensomhed. Ensomhed påvirker både det fysiske og psykiske helbred. Ensomhed koster hvert år samfundet 8,2 mia. kr. i forhøjede udgifter til sundhedsvæsenet og nedsat effektivitet pga. sygedage, sygedagpenge og førtidspensioner.