Samarbejde..

Samarbejde..

Samarbejdet mellem kommune og de frivillige foreninger

I Røde Kors Assens mener vi, at et stærkt samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger er fundamentet for, at vi kan nå flest mulige mennesker, og give den bedste hjælp til udsatte og sårbare borgere. Indsatsen skal tænkes hele vejen rundt om det enkelte menneske, og det kræver, at vi samarbejder på tværs af frivillige foreninger og offentlige indsatser. Fx ved vi, at sårbare og udsatte mennesker ofte har gavn af de fællesskaber og relationer, som foreninger kan tilbyde. De kommunale frontmedarbejdere (sagsbehandlere, lærere, pædagoger, hjemmehjælpere osv.) bør derfor kende mere til mulighederne for hjælp og støtte i foreningslivet og henvise ’deres borgere’ til foreningslivets muligheder, når det er relevant.