Røde Kors Assens

Nyt fra Røde Kors Assens

24.11.21 | Røde Kors Assens

Zafar Ahmed har lært at lave fiskenet

Zafar Ahmed på 61 år er en af de 900.000 mennesker, der bor i en af de 34 lejre i flygtningelejren Cox’s Bazar . Han kommer ofte i en af Bangladesh Røde Halvmånes Community Safe Spaces i flygtningelejren, hvor Røde Kors i Danmark støtter psykosociale aktiviteter. Efter Zafar flygtede fra Myanmar i 2017 og... Læs mere

15.11.21 | Røde Kors Assens

Gode rammer for foreningerne

Røde Kors Assens mener, at kommunerne har et ansvar for at være med til at skabe gode rammer for foreningslivet, så foreningerne bedst muligt kan udvikle deres aktiviteter. Her er det bl.a. vigtigt, at der sikres passende lokaler og øvrige faciliteter (fx adgang til køkken, idrætsfaciliteter eller lokaler til kreativ udfoldelse), da det er... Læs mere

10.11.21 | Røde Kors Assens

I går har vi hentet 23 kasser på Granly, fyldt med hjemmestrikkede huer, vanter og trøjer som skal sendes ud i verden til nødlidende. Tøjet sendes til Genbrugscenter Vest i Horsens, hvorfra det sendes videre. Tak til de flittige nørklere.... Læs mere

07.11.21 | Røde Kors Assens

Færre skal leve i ensomhed 

Ensomhed har længe været et problem i vores samfund, men COVID-19 har bestemt ikke været gavnligt for at vende den negative udvikling. Under corona har flere fx meldt sig ud af fællesskaberne, bl.a. har idrætsforeningerne set en rekordhøj udmeldelsesrate i 2020 og 2021. Mange flere mennesker følte sig ensomme under nedlukningerne, og der er... Læs mere

05.11.21 | Røde Kors Assens

Samarbejde..

I Røde Kors Assens mener vi, at et stærkt samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger er fundamentet for, at vi kan nå flest mulige mennesker, og give den bedste hjælp til udsatte og sårbare borgere. Indsatsen skal tænkes hele vejen rundt om det enkelte menneske, og det kræver, at vi samarbejder på tværs... Læs mere

Følg os på Facebook